Aanmelden symposium

 

What the h@ck is going on!?

De wereld verandert in een razend tempo…. Informatie is overal. Social media, internet of things, kunstmatige intelligentie…. We zijn inmiddels zélf onderdeel van de informatie om ons heen. We vragen steeds meer informatie, maar delen ook steeds meer. Is dat altijd wenselijk? Of moet het slot er op?

Om u bewust te maken van de waarde van uw gegevens en de gevaren die schuilen in het omgaan met informatie (denk hierbij aan de AVG), gaan we u helpen. We organiseren daarvoor op 20 februari een symposium. We nemen u dan mee in ‘de nieuwe wereld’ en welke mogelijkheden die biedt, maar we maken u ook bewust van de gevaren die op de loer liggen. We laten zien hoe belangrijk dataprotectie voor u is en welke oplossingen we daarvoor hebben.

Programma:
16:30 uur            Inloop
17:00 uur            Welkom
17:15 uur            “De Wereld verandert” door Maarten Koningsveld
18:00 uur            Buffet
19:00 uur            “Cybercrime” door Jochen den Ouden
19:45 uur            Interactieve sessie met publiek
20:15 uur            Afsluiting en borrel
21:30 uur            Einde

Locatie
U bent van harte welkom in Theater de Voorveghter, Badhuisplein 3 in Hardenberg

Aanmelden
Klik hier om aan te melden

 

 

 

Kendis ICT-groep Nederland BV

Omdat technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen en omdat steeds meer (moderne) technieken steeds meer met elkaar verweven raken en afhankelijk van elkaar zijn, kan bijna geen enkel bedrijf alle ontwikkelingen nog volgen en ontstaan steeds meer 'specialistische' eilanden.

Om deze eilandvorming inzichtelijk te maken en om de juiste combinaties daartussen te vinden en te realiseren werkt Kendis nauw samen met een aantal partners die gespecialiseerd zijn in die vakgebieden die nauw samenhangen met de ICT. Vanuit het ICT-centrum Haardijk in Hardenberg werken deze bedrijven samen om de afzonderlijke kennis te bundelen en als één pakket, via een loket, aan de eindgebruiker aan te bieden.