Kendis ICT-groep Nederland BV

Omdat technologische ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen en omdat steeds meer (moderne) technieken steeds meer met elkaar verweven raken en afhankelijk van elkaar zijn, kan bijna geen enkel bedrijf alle ontwikkelingen nog volgen en ontstaan steeds meer 'specialistische' eilanden.

Om deze eilandvorming inzichtelijk te maken en om de juiste combinaties daartussen te vinden en te realiseren werkt Kendis nauw samen met een aantal partners die gespecialiseerd zijn in die vakgebieden die nauw samenhangen met de ICT. Vanuit het ICT-centrum Haardijk in Hardenberg werken deze bedrijven samen om de afzonderlijke kennis te bundelen en als één pakket, via een loket, aan de eindgebruiker aan te bieden.