Onze geschiedenis

In 1994 begint eigenaar Martin Drenth als zelfstandig softwareontwikkelaar vanuit huis in Hardenberg. Zijn eenmanszaak groeit al snel en hij begint met de verkoop van hardware en het leveren van systeembeheerdiensten. In 1998 besluit hij samen verder te gaan. Met compagnon Martin Eggengoor vestigt hij zich aan de Stationsstraat in Hardenberg.

Rond 2000 wordt, vooral door de opkomst van internet, het idee geboren voor de Kendis ICT-groep. Naast automatisering groeide ook de vraag naar internetpagina’s en naar telecommunicatie, die nodig was voor internet. Eigenlijk groeide alles rondom ICT. Zo ontstond bij ons het idee voor een one-stop-shopping principe voor het MKB.

Waar in eerste instantie het idee leefde om alles vanuit één bedrijf te doen, kwam al snel het besef dat als je kwaliteit en aandacht wilt bieden in een specifiek segment in de ICT, je dat moet doen vanuit een organisatie die duidelijk focus heeft op dát segment. Voor Kendis betekent dit terug naar de roots, namelijk de automatisering, maar dan wel in de ruimste zin van het woord.

Door de constante uitbreiding groeit het bedrijf snel uit zijn jasje. Er worden plannen gemaakt voor nieuwbouw op bedrijventerrein Haardijk. We wisten al snel zeker dat we hier verder wilden volgens dezelfde filosofie, namelijk één
gebouw. Het oeridee om via één loket het MKB te bedienen was er nog steeds. In 2008 verhuist Kendis, samen met de zusterbedrijven PhoneData en MFP Solutions van de Stationsstraat naar het Kruiwiel, waar samen met Webstores het ICT-centrum Haardijk wordt gebouwd.